Taken:

  • Formuleren van beleidsvoorstellen met betrekking tot het werkgebied Dienst, binnen de richtlijnen van de Kerkenraad.
  • Organiseren en uitvoeren van bezoekwerk
  • Organiseren en uitvoeren van jaarlijkse contactbijeenkomsten
  • Organisatie autodienst
  • Regelen bloemengroet
  • Organiseren bijeenkomsten voor ouderen (o.a. Kerstviering)
  • Organiseren jaarlijkse Startzondag
  • Kerkinactie
  • Bestemming diaconale collectes

Samenstelling:
Toos Slaats (voorzitter, ouderling)
Mevr. Carin Lunstroo (pastoraal bezoek) (contact.heeze.wijk1@pgheeze.nl)
Mevr. Marjan van Uythoven (wijkcoördinator Leende) (marjan.vanuythoven@pgheeze.nl)
Mevr. Eipie Martin (wijkcoördinator Maarheeze en Sterksel)
Mevr. Marja den Besten (wijkcoördinator Maarheeze en Sterksel) (contact.maarheeze@pgheeze.nl)

Contactpersoon Ambtsgroep Dienst:
Mevr. Toos Slaats
e-mail: dienst@pgheeze.nl