De Protestantse Gemeente Heeze c.a. heeft een parttime predikant. De betrekkingsomvang bedraagt 80%.

De Kerkenraad is beperkt van omvang, maar wordt bijgestaan door een aantal ambtsgroepen, die op hun beurt worden gesteund door vele vrijwilligers. De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en ziet toe op de uitvoering. De ambtsgroepen zijn uitvoerend en adviseren de Kerkenraad over het te voeren beleid. Op deze manier wordt ernaar gestreefd de hoeveelheid werk te verdelen over meerdere mensen.