Op de gemeenteavond van 28 mei 2019 is gesproken over de grenzen.
Hierbij kwamen ook de diensten in woonzorgcentrum Nicasius,
iedere eerste vrijdag van de maand, ter sprake. Dit zijn bijeenkomsten
waar een paar mensen veel energie in stoppen. De opkomst echter is sterk
teruggelopen. Daarom heeft de kerkenraad besloten, om voorlopig te stoppen
met deze diensten. Als er weer meer belangstellenden komen, zullen
we deze zaak opnieuw overwegen.