De kerkenraad wil voorzichtige stappen gaan nemen, om ook weer in de kerk samen te komen. 

De regels zijn hierbij als volgt:

  • er wordt niet gezongen,
  • na de dienst is er geen koffiedrinken,
  • in de kerk wordt voldoende afstand gehouden, dit wordt aangegeven met behulp van kussens.
  • er kunnen twaalf mensen komen,
  • U meldt zich van de te voren aan,
  • U komt alleen als u geen gezondheidsklachten heeft.

U kunt zich op vrijdag aanmelden voor de dienst op de daaropvolgende zondag:

  • per e-mail:
  • of bij de ouderlingen Toos Slaats tel 06 1502 6048
  • of Marjan van Uythoven tel 06 4655 5423

Als er geen ruimte meer is, staat u de volgende zondag boven aan de lijst.
En als u zich heeft aangemeld en u zich toch later niet goed voelt,
meldt u zich dan weer af zodat een ander gemeentelid uw plaats kan innemen.

Aan de deur worden vragen gesteld over uw gezondheid, kunt u uw handen schoonmaken, en dan wordt u begeleid naar uw plaats. Bij het uitgaan wordt u ook weer begeleid. De kerkenraad ziet uit naar hoe dit zal verlopen. Aan de hand van de ervaringen en verdere ontwikkelingen, zullen we deze regels aanpassen.

 

www.kerkdienstgemist.nl

Viering vanuit onze eigen kerk waarin ds. Wim Dekker uit Veldhoven voorgaat. Het orgel wordt bespeeld door Jacques van Eijck.

Deze zondag is er géén oecumenische viering via Horizon TV.