In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.

Vanuit de classis hebben wij, vanwege de huidige situatie rondom het corona virus, het dringende advies gekregen om iedere vorm van zingen achterwege te laten en om kerkdiensten uitsluitend on line te houden. De kerkenraad heeft besloten aan dit dringende advies gehoor te geven. Dus worden er geen kerkgangers toegelaten en wordt er niet gezongen. De kerkdiensten zijn uitsluitend via de live stream te volgen.

Dit geldt tenminste tot en met zondag 7 februari.
We hopen met elkaar verbonden te blijven via de live stream en op andere manieren.

ds. A.C. van Brussel uit Grave
week van gebed en eenheid van de kerken
collecten: voedselbank Eindhoven
PKN Missionair Werk

Week van Gebed voor Eenheid

Van 17 tot en met 24 januari 2021 organiseert de Raad van Kerken in Nederland de week van gebed voor eenheid. De Strabrechtse Raad van Kerken, waarin de parochie Sint Nicasius en de Protestantse Gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze c.a. samenwerken, wil deze week afsluiten met een oecumenische viering. In deze viering zullen voorgaan pastoor Sjef van der Maazen, diaken Henri van Leuken, dominee Jan-Hendrik Kip en dominee Mirjam van Nie.

De viering is live (of achteraf) te volgen via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1699-Protestantse-Gemeente-Heeze-ca


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roel van den Bosch, secretaris Strabrechtse Raad van Kerken,

ds. B.F. van Veen uit Utrecht
collecten: Kerkinactie Werelddiaconaat
PKN Jong Protestant