Algemeen contact: contact@pgheeze.nl
Postadres:
Julianalaan 1
5591 GA Heeze

Scriba
Mevrouw Arjon Rens
e-mail: scriba@pgheeze.nl.

Adreswijzigingen
De heer Roel van den Bosch
e-mail: ledenadministratie@pgheeze.nl

Berichtendienst

Onze gemeente is een hechte gemeente. We leven intensief mee met het wel en wee van onze gemeenteleden. Dat blijkt onder andere uit de warme belangstelling tijdens ziekte en overlijden. Een overlijden wordt altijd in de eerstvolgende kerkdienst afgekondigd. Toch komt het helaas voor dat iemand een bericht van overlijden niet vóór de uitvaartdienst bereikt heeft en daardoor ook niet aanwezig kan zijn om de laatste eer te bewijzen. Daarom is er een Service Berichten Dienst opgezet. 

Dit werkt als volgt: gemeenteleden, die daar belangstelling voor hebben, kunnen zich aanmelden voor deze berichtendienst via het e-mail adres berichtendienst@pgheeze.nl . Heeft u belangstelling voor deze dienst dan kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de berichten zal deze dienst voorbehouden zijn aan geregistreerde leden van onze gemeente. 

Preekvoorziening

Hierbij een oproep aan u als gemeentelid: wanneer u een predikant (of iemand met preekbevoegdheid) kent, die een keer in Heeze wil preken, dan graag een e-mail naar: preekvoorziening@pgheeze.nl

Webmaster

Voor opmerkingen of vragen over deze website kunt u terecht bij webmaster@pgheeze.nl

Banknummers:
CvK Protestantse Gem. Heeze c.a.   NL78RABO 0373721803
Diaconie Protestantse Gemeente Heeze c.a. NL74INGB 0001121560
Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze NL29RABO 0120348888