Algemeen contact:
Postadres:
Julianalaan 1
5591 GA Heeze

Scriba
De functie van scriba is vacant.
Indien nodig kunt u  e-mail sturen naar

Adreswijzigingen
De heer Roel van den Bosch
e-mail:

Berichtendienst

Onze gemeente is een hechte gemeente. We leven intensief mee met het wel en wee van onze gemeenteleden. Dat blijkt onder andere uit de warme belangstelling tijdens ziekte en overlijden. Een overlijden wordt altijd in de eerstvolgende kerkdienst afgekondigd. Toch komt het helaas voor dat iemand een bericht van overlijden niet vóór de uitvaartdienst bereikt heeft en daardoor ook niet aanwezig kan zijn om de laatste eer te bewijzen. Daarom is er een Service Berichten Dienst opgezet. 

Dit werkt als volgt: gemeenteleden, die daar belangstelling voor hebben, kunnen zich aanmelden voor deze berichtendienst via het e-mail adres . Heeft u belangstelling voor deze dienst dan kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de berichten zal deze dienst voorbehouden zijn aan geregistreerde leden van onze gemeente. 

Preekvoorziening

Hierbij een oproep aan u als gemeentelid: wanneer u een predikant (of iemand met preekbevoegdheid) kent, die een keer in Heeze wil preken, dan graag een e-mail naar:

Website editor

Voor opmerkingen en vragen over de inhoud van artikelen op deze website kunt u terecht bij

Webmaster
Voor technische problemen met deze website kunt u met vragen en opmerkingen terecht bij

Banknummers:
CvK Protestantse Gem. Heeze c.a.   NL78RABO 0373721803
Diaconie Protestantse Gemeente Heeze c.a. NL74INGB 0001121560
Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze NL29RABO 0120348888

Deze website verzamelt geen persoonsgegevens.

De privacyverklaring van Protestantse Gemeente Heeze c.a. te Heeze van de Protestantse Kerk in Nederland kunt U hier lezen.