Op vrijdag 15 december hebben wij onze kerstbijeenkomst in het Protestants gemeente Centrum
Inloop vanaf 11.00 uur, we beginnen om 11.30.
We gaan met elkaar zingen en uit de bijbel lezen er is mooie muziek en lekkere soep en broodjes.
Allen heel hartelijk welkom!