Via RTV Horizon (op het TV-kanaal 46 of via www.rtvhorizon.nl) is elke laatste zondag van de maand op zondagmorgen om 11:00 uur een oecumenische viering met pastoor Ton Sip (Cranendonck), pater Wim van Meijl (Leende) en dominee Mirjam van Nie. 

De diensten van HorizonTV zijn begonnen in maart 2020, omdat we niet meer naar de kerk mochten komen in verband met de maatregelen rondom Corona.
Deze samenwerking tussen Katholiek en Protestant, in Heeze-Leende en Cranendonck met de lokale televisie is spontaan opgekomen en het was bijzonder dat we elkaar op deze manier hebben gevonden. In de vieringen is een vorm gegroeid waar we ons allemaal in kunnen vinden. Gezien de reacties werden de diensten via HORIZONTV zeer gewaardeerd. De meeste maatregelen zijn nu niet meer geldig en we mogen weer naar de kerk. Daarom is er besloten om de diensten voortaan één keer per maand uit te zenden, en wel de laatste zondag
van de maand. Als hier iets in verandert kunt u dat vernemen via de Nieuwsbrief.