World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwater-voorzieningen en huizen bouwt in ontwikkelingslanden met hulp van groepen van jongeren en volwassenen uit Nederland. Onze gemeente levert hieraan een bijdrage, niet alleen door giften, maar vooral ook doordat een van onze leden meegaan met deze reis.