Foto kerkhofDe Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze (SPBH) is opgericht op 1 juli 2016 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66391725. De stichting valt onder de ANBI groepsregeling van de Protestantse Kerk Nederland. 
De stichting is voortgekomen uit de (oude) Kerkhofcommissie, die in juli 2013 officieel werd opgericht (e-mail: ).

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
 De heer Frans Keizer (voorzitter & secretaris)
 De heer Geert van Uythoven (penningmeester)
 De heer Jaap Boogaard (bestuurslid)
 De heer Henk Mur (commissaris begraven)
 Mevrouw Aly Verhoeven (commissaris vrijwilligers)
 De heer Theo Foliant (commissaris onderhoud)

e-mail: 

Het bestuur vergadert zes maal per jaar.